Used Bottle Recycle Program by PARK - PARK STYLING DK

Återvinningsprogram för begagnade flaskor från PARK

Miljön är otvivelaktigt ett av de ämnen som tar störst plats i både media och samhället idag. Den mycket omdiskuterade globala uppvärmningen har lurat under ytan i många år och är plötsligt tydligt synlig i praktiken. I Danmark har vi sett en av de blötaste och varmaste vintrarna någonsin. Ett av många initiativ som har föreslagits i samband med att bekämpa klimatförändringarna är att minska förbrukningen av plast.
Din dagliga morgonrutin: en långvarig frisyr Läsning Återvinningsprogram för begagnade flaskor från PARK 3 minuter

Miljön är otvivelaktigt ett av de ämnen som tar störst plats i både media och samhället idag. Den mycket omdiskuterade globala uppvärmningen har lurat under ytan i många år och är plötsligt tydligt synlig i praktiken. I Danmark har vi sett en av de blötaste och varmaste vintrarna någonsin. Ett av många initiativ som har föreslagits i samband med att bekämpa klimatförändringarna är att minska förbrukningen av plast.


Plast - varför förorenar det?
Plast är en av 1900-talets viktigaste uppfinningar, eftersom den är billig, hållbar och full av möjligheter. Produktionen och konsumtionen av plast har ökat markant under de senaste decennierna, men det har också lett till ett stort problem: nämligen att massor av svårnedbrytbar plast flyter runt i våra världshav och skadar både fiskar, växter och människor. Den amerikanska akademiska tidskriften Science dokumenterade 2015 att mellan 4 och 12 miljoner ton plast hamnar i havet varje år. Minst 90 % av plasten som flyter runt i världshaven har hamnat där genom flodsystem och nästan all plastförorening kommer från bara 10 stora floder – varav 8 ligger i Asien.

Gemensamt för alla 10 mest förorenande floder är att de rinner genom tätbefolkade områden där miljontals människor bor, vars konsumtion av plast är bakgrunden till nästan all plast som hamnar i världshaven. Plasten som flyter runt i havet har förmågan att ta upp miljögifter och farliga kemikalier som djuren sedan tar med sig när de av misstag tror att det är mat. Vi människor riskerar också att få i oss mikroplaster med farliga gifter till exempel när vi äter fisk. Plast som ansamlas i naturen stoppar också vattendrag och kväver växter.


Returprogram med PARK
Det är därför tydligt att plast kan ha mycket negativa konsekvenser för miljön, därför har vi på PARK Styling valt att ta ansvar med vårt initiativ som vi kallar:

Återvinningsprogram för begagnade flaskor

Vi uppmuntrar dig att lämna in din tomma PARK-förpackning till din lokala PARK-frisör och på så sätt få ett returvärde på 2,5€ per flaska.

Eftersom alla våra produkter är baserade på naturliga och hållbara ingredienser strävar vi efter en hållbar livscykel för alla våra produkter och det är därför vi har gjort retursystemet. Våra förpackningar är tillverkade av PET, en av de mest använda plasttyperna i den europeiska förpackningsindustrin. PET är också en av de största bidragsgivarna till återvinningsbar plast och kan återvinnas både genom mekanisk och kemisk bearbetning.


Vad händer med dina använda PARK-förpackningar?
Dina använda PARK-förpackningar hanteras av CityContainer, som ser till att all plast återvinns för att till exempel göra klädhängare eller sidospegel - det finns många möjligheter. Den enda alternativa lösningen på marknaden just nu är burning, vilket också är den billigaste lösningen, men som vi på PARK Styling inte stödjer. Därför har vi valt en lösning som vi kan gå i god för och som vi tycker är den mest lämpliga för en hållbar framtid för vår planet. Och vi hoppas att du hjälper oss!

Customer service

If you seek help with a product, please contact us.