Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Park Concept A/S

Vi indhenter endast persondata i de fall där detta skulle vara relevant för oss, och vi vill endast indhenta persondata, om det är relevant för din aktivitet hos Park Concept A/S.

Vid insamling, behandling och användning av dina persondata följer vi alltid alle relevanta lovbestemmelser.

Vi vill bara förvara dina persondata, så länge vi enten är pålagt en juridisk forpliktelse hertil, eller så länge det är relevant för den hensigt, varmed de blev samlade.

Oplysninger vi samlar

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller en ydelse från oss, har vi använt för att samla in vissa persondata för att kunna genomföra handläggningen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla styr på innehållet i din inköpskurv, mens du använder vår webbshop.

Vi kan lämna uppgifter som f.eks. namn, e-postadress, e-postadress, leveransadress (vilket varierar från postadress), telefonnummer och betalningsuppgifter.

Park Concept A/S samlar in och behandlar dina persondata när du gör följande:

- Besök vår hemsida

- Genomförare och köp av våra produkter

- Tillmeld dig vårt nyhetsbrev

- Anmäl vår hemsida

- Avsändare av frågor, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på ParkStyling.dk är Park Concept A/S, Østergade 9, 6000 Kolding, cvr nr. 39386984

Behandlingsgrundlag och ändamål

Dine vanliga kontaktuppgifter som namn och adresser indhenter vi för att kunna leverera den produkt eller den ydelse, som du har köpt hos os. Din e-postadress indhenter vi för att kunna skicka dig en ordrebekräftelse samt en leveringsbekräftelse.

När du betalar för denna produkt eller din ydelse samlar in med ditt namn, din kortdata och IP-adress. De uppgifter, som samlas in i samband med betalningstransaktioner, används och gemmes kun till betalningsafvikling och uppfyllande av den ingående avtalen. Genomförandet av betalningar, några av dina data blir vidaregivet till ReePay, inklusiv information som är nödvändig för att genomföra eller stödja betalningen, såsom det totala købsbeløb og faktureringsinformation.

Om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har vi gett ditt samtycke till din e-postadress för utsändning av nyhetsbrev. Du kan till alla tid till- och avmelde dig nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk till meddelanden. Om behandlingen av persondata är baserad på ditt samtycke, har du till varje tid rätt till att återkalla samtycke.

Om du inte vill ge de persondata, som du behöver för att genomföra och köpa en produkt, har du tyvärr inte möjlighet att köpa produkter på vår hemsida.

Dina information (undtagen din e-postadress, om du har givet samtycke til behandling med sikte på modtagelse af erbjudande) vil bli raderad 5 år efter, at du har mottagit din vare eller ydelse.

Andre får personuppgifter

Vi säljar inte dine persondata til tredjemand, och vi överför inte dine persondata til tredjelande.

Om du väljer att ange vår hemsida, kommer ditt namn och din e-postadress att bli överskriven till Trustpilots recensioner.

Vi har vår hemsida hos Shopify.com och betalningssystem via ReePay, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du upplyser på vår hemsida kommer att lagras i Shopify.coms datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att tillhandahålla vår ydelse. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlare i vissa fall personuppgifter i samband med deras leverans av ydelser till oss. Våra databehandlare kan endast personuppgifter efter våra instruktioner och i överensstämmelse med lagstiftningens krav på databehandlare.

Vi har ingått databehandlare med våra databehandlare, vilket är vår garanti för, att följa gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Dine rättigheter

Som den registrerade har du en rad rättigheter, som vi till varje tid ska säkra uppfyllandet af. Du har rätt till att anmoda oss om följande: • Att få tillgång till och få rettet/ændret dina persondata • Att få radera persondata

Du har rätt till att protestera över behandlingen av dina personliga data, och du har rätt till att indgive klage till en dataskyddsmyndighet.

Vill du inte längre, att vi ska behandla dina personuppgifter, eller vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran härom till vår e-postadress info@parkstyling.com.

For the environment

Used Bottle Recycle Program

The environment is very important to us, and we would like to contribute to protecting it. Therefore, we collect all PARK packaging, which is disposed of and recycled in the most environmentally friendly way. You do not pay a deposit, but still receive 2,5 euro in return. We call this initiative: Used Bottle Recycle Program.

Customer service

If you seek help with a product, please contact us.